Logo FORSIDE  /  SERVICES  /  CASES  /  OM DITPROJEKT  /  

  PROJEKT- OG  
  PROGRAMLEDELSE


  EFFEKTIVE  
  ARBEJDSGANGE


  IT-STØTTE TIL
  MINDRE

  VIRKSOMHEDER


  WORKSHOPS OG
  SPARRING


  FORANDRINGER I
 
DEN OFFENTLIGE
 
SEKTOR

 

DitProjekt kan hjælpe jer med at komme trygt i mål med projektet 

 

DitProjekt har mere end 15 års erfaring med projektledelse, både nationalt og internationalt. Jeg har erfaring med såvel korte som årelange projekter, med en berøringsflade fra få medarbejdere til flere tusinde.

 

Jeg tager jeres projekt alvorligt, og prioriterer at I føler jer trygge i processen, bl.a. ved god forventningsafstemning og forståelig kommunikation, samt effektiv styring med konstant fokus på resultater.

 

Jeg har projektleder-erfaring inden for mange typer projekter, dog skal fremhæves projekter med stort it-indhold, optimeringsprojekter, forandringsprojekter samt ikke mindst offentlige projekter med politisk bevågenhed.

 

Kontakt mig gerne for en uddybende snak om hvordan jeg kan hjælpe med et konkret projekt i jeres virksomhed. 

 

Kunderne siger:

”Lisette formåede at skabe rammer og konsensus imellem forvaltningernes ledelse på denne ekstra-opgave, og sikre at forvaltningerne tog ejerskab for opgaven. Dette medførte at kommunen kunne samarbejde fokuseret, og dermed nå de meget snævre deadlines.

 

Som leder har jeg gennem forløbet været meget tryg ved Lisettes varetagelse af opgaverne, der hele vejen igennem har været præget af stor ansvarlighed og proaktiv tilgang. Hun er let at samarbejde med og har gennem hele forløbet haft et stort fokus på fremdrift og på at sikre at ingen bolde blev tabt mellem to stole”.

(læs mere)

 Kontakt:

Lisette Jalking

tlf.: 3031 9733

mail: info@ditprojekt.dk